Tjänster
Best HR Deal


INTERIM & HR STÖD

HR Interim

Jag kan gå in i uppdrag som HR-partner/HR-chef under kortare eller längre perioder, någon dag per vecka eller flera dagar per vecka beroende på vilket behov som finns. I denna lösning har ni som kund full tillgång till alla tjänster som jag kan erbjuda inom HR området. 


Ledarskaps Interim

När ni behöver hyra en chef för kortare eller längre perioder där det handlar om att leda och få medarbetare att växa, skapa god kultur och en effektiv verksamhet. Jag har erfarenhet från chefsuppdrag i stora organisationer där förändringsarbete, ständiga förbättringar och att skapa starka team varit i fokus.


Någon på HR att ringa!

Genom löpande abonnemang kan jag erbjuda en flexibel lösning som innebär att ni kan ringa mig i tid och otid, dvs när ni har ett behov där jag antingen ger rådgivning per telefon eller kommer till er på anrop i specifika ärenden/uppdrag inom HR områdets alla delar. 
ANPASSADE INSATSER

Anpassade insatser

Ibland behövs anpassade insatser utifrån olika aspekter. Det kan till exempel gälla ett projekt eller ett avgränsat område där ni behöver extra muskler under en begränsad tidsperiod. Nedan är några exempel på vad jag kan hjälpa till:


  • HR processer och utformning av personalhandbok, policys, rutiner, avtal 
  • Chefsstöd och coachning
  • Stöd till chefer i arbetsrättsliga frågor, samverkan, förhandling
  • Second opinion och kandidattestning
  • Personalkoll - statistik, analys och tolkning
  • Rehabilitering, konflikthantering, grupputveckling
  • Ledarskaps-/ och Teamutveckling genom skräddarsydda lösningar
  • Organisationsutveckling, effektivisering, optimering
  • Projektledning vid förändring av arbetssättÄr du nyfiken och vill veta mer, skicka gärna ett mail!

Copyright @ All Rights Reserved